เกี่ยวกับเรา

ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจที่จะทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่มีข้อสงสัยต่อคำถามที่ว่า “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มีความสำคัญหรือไม่?” เพราะต่างก็ตระหนักถึงพลังและประสิทธิภาพของการทำตลาดด้วยช่องทางนี้ ส่วนโจทย์ที่ผู้ประกอบการทั้งมือเก่าและใหม่ ต้องตอบและแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อนำมาขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้เติบโตต่อไป คือทำอย่างไรจึงจะใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ด้วยเห็นความสำคัญของการทำการตลาดดิจิทัล ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้สนใจที่จะทำธุรกิจ และผู้สนใจเรื่องการตลาดดิจิทัล โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ได้รับความนิยม

ภาพที่โดดเด่น เกี่ยวกับเรา กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ได้รับความนิยม - เกี่ยวกับเรา

การสร้างแบรนด์สินค้าหรือตราสินค้าให้ติดตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เป็นหัวใจของการทำธุรกิจทุกประเภท เราได้รวบรวมข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับวิธีการและสิ่งที่ต้องทำ มานำเสนอ ซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกัน เช่น การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ การผลิตสินค้าและการให้บริการมีคุณภาพ และการนำกลยุทธ์ของแบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จ มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น

ช่องทางและวิธีการทำการตลาดดิจิทัลออนไลน์

ภาพที่โดดเด่น เกี่ยวกับเรา ช่องทางและวิธีการทำการตลาดดิจิทัลออนไลน์ - เกี่ยวกับเรา

การตลาดออนไลน์ เป็นช่องทางทำการตลาดดิจิทัล ที่ได้รับความนิยมสูง เราประมวลข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับช่องทางและวิธีการทำการตลาดประเภทนี้ มานำเสนอ โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น การใช้เนื้อหา การใช้โซเชียลมีเดีย และการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ เราจึงนำเสนอเนื้อหาค่อนข้างละเอียด โดยแยกเป็นบทความเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล มีหลายขั้นตอนและวิธีดำเนินการ เช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมาย และการทำ SEO เป็นต้น