การตลาดดิจิทัลสำคัญอย่างไร?

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คือ การทำการตลาดสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการโปรโมตแบรนด์สินค้าทางสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ดิจิทัล สถานีวิทยุ และโทรศัพท์คงที่ หรือโทรศัพท์บ้านและสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งจากการใช้สื่อหลักระบบดิจิทัลตามที่ระบุ ทำให้การทำการตลาดประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจ การจำหน่ายสินค้า การสร้างแบรนด์สินค้า และการประกอบกิจการอื่น ๆ

สำหรับช่องทางการทำตลาดดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากที่สุด ไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าชมสินค้าและบริการได้ หากมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์และพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ ช่องทางและวิธีการทำการตลาดดิจิทัลออนไลน์ที่สำคัญ มีดังนี้

6 ช่องทางและวิธีที่สำคัญ

  1. การใช้เนื้อหา: เนื้อหา(Content) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของแผนการตลาดออนไลน์โดยส่วนหนึ่งของช่องทางและชิ้นงานสำหรับใช้ทำการตลาดด้วยการใช้เนื้อหาประกอบด้วยเว็บไซต์เว็บบล็อกการนำเสนอบทความข้อเสนอแนะการใช้อินโฟกราฟิก(Infographic) และการโพสต์โบรชัวร์
  2. ใช้โซเชียลมีเดีย: การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้ง่ายอีกทั้งสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยส่วนหนึ่งของโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้ทำการตลาดในปัจจุบันได้แก่YouTube, Facebook, TikTok, Twitter และInstagram
  3. การทำSEO: การทำSearch Engine Optimization (SEO) เป็นวิธีการทำให้เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในลำดับต้นๆของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเช่นGoogle, Yahoo และBing เป็นต้นทำให้โอกาสที่ผู้ค้นหาข้อมูลจะคลิกเข้าชมเว็บไซต์มีสูงส่งผลดีต่อการเปิดตัวและจำหน่ายสินค้ารวมทั้งการทำธุรกิจและบริการต่างๆ
  4. ใช้ระบบตัวแทน: การทำการตลาดแบบAffiliate Marketing เป็นวิธีการจ้างตัวแทนโฆษณาตัวแทนจำหน่ายเซลล์แมนคนเชียร์สินค้าและนักรีวิวสินค้าช่วยโปรโมตสินค้าบนเว็บไซต์ของตนรวมทั้งทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
  5. การใช้อีเมล: อีเมลเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทต่างๆนิยมใช้ทำการตลาดสินค้าและบริการเนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและส่งหรือตอบรับข้อมูลได้รวดเร็ว

6. การประชาสัมพันธ์: เป็นวิธีการโฆษณาและนำเสนอข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และกราฟิก เหมือนกับการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม แต่การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดดิจิทัลทำในพื้นที่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และเว็บบล็อก