กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ดัง

การสร้างแบรนด์สินค้าหรือตราสินค้าให้ติดตลาด เป็นงานสำคัญอันดับต้น ๆ ของการทำธุรกิจจำหน่ายสินค้า และธุรกิจให้บริการ โดยโจทย์ที่ผู้สนใจประกอบธุรกิจ ต้องหาความรู้มาตอบตนเอง และนำไปปฏิบัติ คือทำอย่างไรผลิตภัณฑ์ของตนจึงจะได้รับความนิยม สามารถยืนหยัดสู้กับคู่แข่งได้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์จำนวนมาก ได้ให้ข้อมูลไว้ในโลกออนไลน์ โดยส่วนหนึ่งของคำแนะนำที่น่าสนใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีดังนี้

4 แม่ไม้เด็ดในการสร้างแบรนด์

  1. การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์: เป็นภารกิจอันดับต้นๆที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการโดยตราสินค้าที่ออกแบบต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของโลโก้รูปแบบตัวอักษรรูปแบบรูปภาพลวดลายและสีปัจจุบันมีบางบริษัทใช้สูตรการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์แบบ “อำพราง” คือเลียนแบบตราสินค้าของบริษัทชื่อดังซึ่งก็ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ระดับหนึ่งแต่มีสถานะที่ไม่มั่นคง
  2. การออกแบบตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์: สิ่งแรกของสินค้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคคือรูปลักษณ์ภายนอกหากเป็นสินค้าที่ไม่ต้องบรรจุหีบห่อต้องได้รับการออกแบบรูปลักษณ์สวยงามทันสมัยน่าสัมผัสและสะท้อนความมีคุณภาพส่วนสินค้าที่บรรจุหีบห่อนอกจากออกแบบตัวสินค้าแล้วยังต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามด้วยโดยการดีไซน์ต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีส่วนกระตุ้นให้รู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพและมีคุณค่า
  3. คุณภาพของสินค้า: คุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของสินค้าและบริการโดยต้องโปรโมตจุดเด่นของสินค้าและบริการให้ผู้บริโภครับรู้ให้ได้มากที่สุดซึ่งหนึ่งในวิธีการสื่อเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดสูงคือการจ้างผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าและบริการแล้วเกิดความประทับใจช่วยเขียนรีวิวหรือโพสต์ข้อความแบบบอกต่อในโซเชียลมีเดียและในโลกออนไลน์ทั่วไป
  4. ศึกษาแบรนด์อื่น: อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างแบรนด์คือการศึกษาแบรนด์คู่แข่งและแบรนด์ที่ทำการตลาดเก่งเพื่อนำวิธีการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดของแบรนด์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้